Festival Internacional de la Llum

 L'associació Dona Senyal promou la comunicació, la col·laboració i una vida conscient i en llibertat. Uns valors vinculats tradicionalment a l'aspecte femení, no competitiu, cooperador i dialogant. Dona Senyal aposta per l'empoderament de la dona per a facilitar que la societat s'impregne d'aquests valors.
Des de la seua fundació al 2006 ha organitzat esdeveniments i activitats que ressalten aqueix esperit de compartir i de despertar consciència. El Festival Internacional de la Llum és el moment culmen de tot l'any, el fòrum que permet conjuminar totes les iniciatives i idees i compartir-les.

Enguany volem destacar com a tema principal l'AUTOGESTIÓ o sobirania integral, com a pas necessari d'una societat ja madura que no necessita sistemes que priven a l'individu de la seua responsabilitat en els àmbits fonamentals del seu desenvolupament com a ésser humà i del seu camí a la felicitat, l'estat natural de tot ésser viu.

En el Festival destaquem cinc àmbits on exercir la nostra responsabilitat:

- SALUT. Tots i cadascun de nosaltres som responsables últims de la nostra salut i decidim lliurement la manera de mantenir-la o restablir-la.

- EXERCICI. És una de les bases de la salut. Manté el nostre estat físic i emocional equilibrats i vibrants. Ens enforteix, ens dóna confiança, allarga la vida...
Practicar-lo amb moderació és una mostra de responsabilitat, autodisciplina i voluntat de cuidar-se.

- ALIMENTACIÓ. Una altra peça bàsica per a mantenir i reforçar la nostra salut. Encara que la informació que ens arriba pot estar manipulada per interessos comercials, ens
competeix com a individus amb capacitat crítica (consumidors responsables) l'elecció de les opcions més saludables i ecològiques.

- EDUCACIÓ.
La tendència actual ens porta a dissenyar l'escola com un espai on aprendre a pensar i a desenvolupar-nos en el món on vivim, i que els estudis no siguen només una preparació per al mercat laboral. Els continguts i procediments docents han de ser també responsabilitat dels pares, mares i tutors. 

- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Una democràcia més participativa ens permet decidir o valorar les decisions més importants amb certa periodicitat. Es per això que és necessari assumir la nostra responsabilitat en la consecució del ben comú, i no delegar-la en representants que finalment vetlen pels seus propis interessos.

~~~ · ~~~

Volem celebrar, festejar la vida, una experiència compartida que ens manté units i desperts. Que aquesta edició del Festival servisca com a modesta aportació, si no per a pal·liar les manques, si per a posar mitjans per a millorar el present.

Gràcies i fins prompte
Andrés García
Comitè organitzador FIL


Festival Internacional de la Llum

  © Centre UMA 2016 - Webmaster: andres@uma-univers.com